jump to navigation

ท้องฟ้าสีฟ้า October 26, 2008

Posted by ninelouis in Uncategorized.
trackback
ท้�งฟ้าสีฟ้า

ท้องฟ้าสีฟ้า

บ่ายเมื่อวานนี้ 25 ต.ค. 2551
ท้องฟ้าสีฟ้ามาก
อาจจะเป็นสัญญาณว่ากำลังจะหมดหน้าฝนแล้ว?

ฟังข่าวเขาว่า ปีนี้อากาศจะหนาวกว่าปีที่แล้ว
อาทิตย์นี้และอาทิตย์หน้ามีเพื่อนบางคนไปเที่ยวเหนือกันแล้ว

ปีนี้ไม่ค่อยกระตือรื้อร้นอยากไปเที่ยวไหนเท่าไร
ถ่ายรูปน้อยลง …
เหตุผลที่เอามาอธิบายคือ “ไม่อยากถ่าย”
(แต่ก็มักโดนตอกกลับมาว่า “ขี้เกียจจริง” :P)
ไม่ได้ขี้เกียจนะ ! นี่ไง ถ่ายมาแล้ว !

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: