jump to navigation

Your welcome / Never mind / That’s ok *ไม่เหมือนกันเลยนะนะ April 17, 2008

Posted by ninelouis in English corner.
Tags:
trackback

“You ‘re welcome” / “My pleasure” /

No problem” / “No worries” / “Not at all”


ตัวอย่าง 1
ถ้าเราช่วยใคร (ทั้งที่รู้จัก หรือไม่รู้จัก) ทำบางสิ่ง บางอย่าง
เค้าขอบคุณเรา เราก็จะตอบไปว่า “Your welcome”
ถ้าสนิทๆ หน่อย ก็จะใช้คำว่า “No problem” ก็ได้

ตัวอย่าง 2
เวลาที่เราขอให้เค้าทำอะไรให้ เช่น ขอข้อมูล หรือถามอะไรก็ตาม
เค้ามักจะใช้สำนวนติดปากว่า “no worries” จะได้ยินบ่อยมาก ใช้ได้แทบทุกสถานการณ์
ส่วน you’re welcome นั้นค่อนข้างเป็นทางการไปสักนิด เหมือน “my pleasure”

ตัวอย่าง 3
คุณให้สละที่นั่งให้แก่ผู้สูงอายุ บนรถรางลอยฟ้า แล้วเขาพูดว่า “Thank you for the seat.”
คุณก็พูดกลับไปว่า “Not at all.” ไม่เป็นไร มิได้หรือในบางกรณีที่เราทำอะไรผิด หรือว่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนิดหน่อย
เช่นทำกาแฟหกกระเซ็นไปโดนผู้อื่น แต่ไม่มาก หรือเราเดินไปชนผู้อื่น
เราก็จะพูดว่า I am so sorry.
เขาก็อาจจะตอบกลับมาว่า Not at all ได้เช่นกัน

–> สังเกตว่า กลุ่มนี้ใช้ ตอบรับคำขอบคุณ


“Never mind / “That’s alright” / “
You’re alright”
ตัวอย่าง
ถ้าเราเดินไปยืนขวางทางเค้า พอเรารู้ เราขอโทษ
เค้าอาจจะตอบว่า “ever mind” หรือ “That ‘s alright” ก็ได้
หรือบางทีเค้าอาจจะตอบว่า “You ‘re alright”
—> สังเกตว่า กลุ่มนี้ใช้ ตอบรับคำขอโทษ

“That’s ok” / “That’s fine” / “It’s not a big deal”
ตัวอย่าง
ถ้ามีคนมาขอต่อรองว่า “ฉันขอใช้พาสปอร์ต เเทนบัตรประชาชน ได้หรือไม่”
เราตอบว่าได้ ไม่มีปัญหา ไม่เป็นไรมันใช้เเทนกันได้ เราก็จะตอบไปว่า
That ‘s ok หรือ That’s fine
หรือบางทีก็ It’s not a big deal ใช้ได้ไม่เป็นไร
–> กลุ่มนี้ใช้ ??? ** ninelouis ***


source:
http://www.pantip.com/cafe/library/topic

thanks :

มิลาดอง, Atomic Secret, ผ่านมา, tnu

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: